Federatia Româna de Scrabble

Regulamentul problemei de compunere scrabble

SERIE DE MAXIME

 

             Arbitrul extrage 7 grupe de câte 7 litere, fără nici o condiţie privind componenţa acestora. (Obs.: numărul de 7 grupe nu este obligatoriu, acesta fiind însă practic suficient pentru departajare, în cele mai multe cazuri.)

            Grupele se plasează succesiv pe grilă, după regulile generale ale jocului, făcându-se atâtea depuneri câte grupe au fost extrase. Nu este obligatorie depunerea tuturor grupelor.

            Dacă dintr-o grupă rămân litere nefolosite, acestea se elimină din joc.

            La fiecare depunere, începând cu prima, jucătorii urmăresc obţinerea unui punctaj maxim care se poate realiza cu oricare din grupele rămase la dispoziţie.

            Departajarea în clasament se face astfel: la triere sunt reţinute soluţiile cu punctaj maxim la depunerea nr. 1. Dintre acestea sunt reţinute soluţiile cu punctajul cel mai mare la depunerea nr. 2 ş.a.m.d. Departajarea se face după acelaşi sistem şi în cazul soluţiilor care nu au punctajul maxim în turul 1, 2 etc. Timpul acordat pentru prezentarea soluţiilor: 60 de minute.

            Sancţiunile se dau în puncte de clasament.

            VARIANTĂ. După extragerea grupelor, arbitrul anunţă numai consoanele.

 

Varianta originală a problemei (autor Ninel Aldea, 1984) “s-a epuizat” imediat ce a fost propusă în cadrul concursului TOP – 84, Flacara-Rebus. Se cerea să se realizeze, cu 7 din cele 100 de litere, o depunere cu punctaj maxim. După alegerea altor 7 litere (sau atâtea câte este nevoie), să se realizeze o a doua depunere, de asemenea cu punctaj cât mai mare ş.a.m.d., până la epuizarea literelor, în genul problemei de Scrabble integral (DEX, DLRM, DOOM; fără forme flexionare).

    

1.

H8

BURGHEZ

152

2.

15F

FLAMBAJ

308

3.

H1

B0RANDENBURGHEZA

200

4.

11D

MEGAGRAF

186

5.

8H

BISEXUAT

155

6.

O1

VOIVODAT

143

7.

L4

MALAXARE

125

8.

14B

DISCOIZI

108

9.

5D

POLIDRUPA

98

10.

D4

SPECULUME

106

11.

N2

REEDUCAT

97

12.

10G

PRO0PORTII

98

13.

E3

CIOCANITE

71

14.

12J

ST

16

15.

7J

STANCA

14

16.

G13

RIL

7

17. 3M TEI 6
18. 3G NAN 5

 

 

Rezolvarea aparţine lui Tudor Canţer. El s-a detaşat de al doilea clasat, Grigore Radu Scurtu, la a 15-a depunere!